Vergoedingen

Jeugd in de Praktijk heeft een contract voor jeugdhulp in de regio Noord-Oost Brabant.

De praktijk biedt ondersteuning en behandeling binnen de jeugdzorg. Op verwijzing van uw huisarts, het CJG, de jeugdarts of medisch specialist kunt u bij ons terecht en wordt de geleverde zorg vergoed.

Ook worden behandelingen van Jeugd in de Praktijk vergoed vanuit het PGB. Bij een ondersteuningsvraag kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen bekijken we welke zorg u nodig heeft en op welke manier we u kunnen ondersteunen in de PGB aanvraag.

Indien u geen aanspraak wenst te maken op vergoedingen door de gemeente zijn particuliere behandelingen mogelijk. Het uurtarief is 115 euro. Totale kosten zijn geheel afhankelijk van de hulpvraag en de behandeling.

Wilt u een afspraak verzetten? Tot minimaal 24 uur voor de afspraak kan dat kosteloos. Is de afspraak vergeten of wordt deze binnen 24 uur afgezegd, dan worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

Kwaliteit en professionaliteit vinden wij belangrijk. Medewerkers bij Jeugd in de Praktijk zijn aangesloten bij beroepsverenigingen en landelijke kwaliteitsregisters. Op dit moment zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO) en de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Jeugd in de Praktijk werkt volgens de beroepscode van de NVO. Binnen Jeugd in de Praktijk gelden de algemene voorwaarden, zoals door de NVO opgesteld.