Bent u een verwijzer?

Dit deel van de website is bestemd voor huisartsen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers of andere verwijzers.

Jeugd in de Praktijk is een laagdrempelige tweedelijns praktijk.
Kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders kunt u verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling. In de praktijk wordt gewerkt met protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, emdr, schematherapie.

Voor het doorsturen van verwijzingen is Jeugd in de Praktijk is aangesloten bij Zorgdomein. Het verdient de voorkeur hier gebruik van te maken.

Voor collegiaal en professioneel overleg is Jeugd in de Praktijk is per mail of telefonisch bereikbaar.