Over mij

In 2009 ben ik in Amsterdam aan de UvA afgestudeerd als orthopedagoog, met de master forensische orthopedagogiek. Mijn vooropleidingen zijn: sociaal pedagogisch medewerker (mbo) en pedagogiek (hbo). Naast mijn studies ben ik altijd werkzaam geweest in de praktijk als groeps-, gezins en ouderbegeleidster. Dit heeft voor de mooie combinatie gezorgd, waarin ik de theoretische kennis in de praktijk heb kunnen toepassen. In deze jaren heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg, met de specialisatie voor ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Tevens ben ik jaren werkzaam geweest als orthopedagoog binnen de sector voor verstandelijk gehandicapten, volwassen zorg gecombineerd met psychiatrische problematiek.

De afgelopen jaren heb ik diverse bijscholingen gevolgd, m.b.t. diagnostiek, sociale vaardigheidstraining, seksualiteit, seksueel misbruik, emotionele ontwikkeling, ADHD, voeding, etc. Recent heb ik de basisopleiding tot cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut afgerond. In 2019 heb ik mijn post master registratie tot orthopedagoog generalist behaald.

Daarnaast ben ik afgestudeerd als natuurvoedingsadviseur. Voeding en gedrag is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voeding is van invloed op de cognitie, emotie en het gedrag van jonge kinderen. Het is belangrijk om kinderen goed te voeden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en functioneren.

Caroline van Breda MSc.

  • Orthopedagoog Generalist
  • Cognitief gedragstherapeut i.o.
  • Natuurvoedingsadviseur