Gemeente en Professionals

Jeugd in de Praktijk is ook inzetbaar op vraag van de rechtbank, gemeenten, expertise centra, jeugdzorginstellingen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen, etc. Wat wij kunnen leveren is:

  • scholing, consultatie of beleidsmatig advies op instellingsniveau
  • advies en/of behandeling op client niveau. Ook als second opinion.
  • tijdelijke waarneming of overname van behandelingen ter ondersteuning van uw organisatie.   

Onze expertise ligt binnen de volgende onderwerpen:

  • voeding en gedrag
  • complexe ontwikkelings-, opvoedings- of gezinssituaties

* specifieke (forensische) problematiek, b.v. sociaal emotionele ontwikkeling, ADHD, autisme, seksueel misbruik, geweld in het gezin.