BENT U EEN VERWIJZER?

 

Dit deel van de website is bestemd voor huisartsen, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers of andere verwijzers.

 

Jeugd in de Praktijk is een laagdrempelige tweedelijns praktijk.
Kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun ouders kunt u verwijzen voor diagnostiek en/of behandeling. In de praktijk wordt gewerkt met protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde behandelingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, emdr, schematherapie.

Voor het doorsturen van verwijzingen is Jeugd in de Praktijk is aangesloten bij Zorgdomein. Het verdient de voorkeur hier gebruik van te maken.

Ook is Jeugd in de Praktijk bereikbaar via zorgmail voor collegiaal en professioneel overleg. 

Jeugd in de Praktijk!

Orthopedagogiek & Psychologie      

Borchmolendijk 1

5492 AJ Sint-Oedenrode

 

Jeugd in de Praktijk is via email bereikbaar:
info@jeugdindepraktijk.nl

 

Werkgebied: Noord-Oost Brabant

Jeugd in de Praktijk heeft op dit moment geen wachtlijst, u kunt direct bij ons terecht


Algemene voowaarden