De professional             

Caroline van Breda MSc. 

Orthopedagoog Generalist

Cognitief gedragstherapeut i.o. 

Kinder- en jeugdpsycholoog i.o

Natuurvoedingsadviseur

 

In het kort

In 2019 heb ik mijn registratie tot orthopedagoog generalist behaald. In 2009 ben ik in Amsterdam aan de UvA afgestudeerd als orthopedagoog, met de master forensische orthopedagogiek. Mijn vooropleidingen zijn: sociaal pedagogisch medewerker (mbo) en pedagogiek (hbo). Naast mijn studies ben ik altijd werkzaam geweest in de praktijk als groeps-, gezins en ouderbegeleidster. Dit heeft voor de mooie combinatie gezorgd, waarin ik de theoretische kennis in de praktijk heb kunnen toepassen. In deze jaren heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de jeugd- en gehandicaptenzorg, met de specialisatie voor ontwikkelings- en gedragsproblematiek. Tevens ben ik jaren werkzaam geweest als orthopedagoog binnen de sector voor verstandelijk gehandicapten, volwassen zorg gecombineerd met psychiatrische problematiek.

Daarnaast ben ik afgestudeerd als natuurvoedingsadviseur. Voeding en gedrag is voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voeding is van invloed op de cognitie, emotie en het gedrag van jonge kinderen. Het is belangrijk om kinderen goed te voeden, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en functioneren. 

De afgelopen jaren heb ik diverse bijscholingen gevolgd, mbt diagnostiek, sociale vaardigheidstraining, seksualiteit, seksueel misbruik, emotionele ontwikkeling, ADHD, voeding, etc. Recent heb ik de basisopleiding tot cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut afgerond. Op dit moment ben ik in opleiding tot cognitief gedragstherapeut en kinder- en jeugdpsycholoog. 

Jeugd in de Praktijk!

Orthopedagogiek & Psychologie      

 

Borchmolendijk 1
5492 AJ Sint-Oedenrode
Telefoon nr. 085-9023922
info@jeugdindepraktijk.nl

Werkgebied: Noord-Oost Brabant

Jeugd in de Praktijk heeft geen wachtlijst, u kunt direct bij ons terecht


Algemene voowaarden