Onderzoek & behandeling

 

Werkwijze

Na het eerste telefonisch contact, starten we altijd met een intakegesprek. Een intakegesprek is bedoeld om de hulpvraag, huidige situatie, verwachtingen en doelstellingen te bespreken. Dit intake gesprek zal in principe bij u thuis plaatsvinden en (geheel of gedeeltelijk) in aanwezigheid van uw kind(eren). 

Uit het intakegesprek zal blijken of we direct met elkaar aan de slag kunnen, of eerst diagnostiek nodig is. Diagnostiek doen we in om meer informatie te verkrijgen over de ontwikkeling van uw kind of het gedrag. Dit kan middels observaties, gesprekken, invullen van vragenlijsten, etc. zowel met het kind zelf als met de ouders. 

De behandeling wordt volledig afgestemd op de vraag. Dit kan bestaan uit therapie aan het kind, ouders en/of gezin. Daarnaast behoort een adviesgesprek, waarin je als ouder(s) nieuwe handvatten of inzichten krijgt om met uw kind om te gaan ook tot de mogelijkheden. Kortom, specifiek en persoonlijke afstemming.

Diagnostiek

Binnen Jeugd in de Praktijk bieden we diagnostisch onderzoek. Onderzoek is erop gericht om inzicht te krijgen in gedrag van een kind of antwoorden te verkrijgen op hulpvragen van een kind, ouders of school. Dit is ondersteunend bij het inzetten van een eventuele behandeling. 

Voorafgaand aan een onderzoek vindt altijd een uitgebreid intakegesprek plaats. Dit om uw vraag te bespreken. We willen er namelijk zeker van zijn dat we de juiste onderzoeken afnemen en een compleet antwoord op uw hulpvraag kunnen geven. Ook besteden we vooraf veel aandacht aan het welzijn van uw kind. Voelt uw kind zich goed en zit hij/zij lekker in haar vel, zijn er dingen waar uw kind zich niet prettig bij voelt, heeft u tips hoe we uw kind op het gemak kunnen stellen of zijn er andere dingen waar we rekening mee moeten houden. Alleen op deze manier kunnen we namelijk beoordelen of we ook daadwerkelijk testen wat we willen weten. 

Ontwikkelingsanamnese

Een ontwikkelingsanamnese is bedoeld om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind vanaf de zwangerschap tot aan het huidig onderzoek en wat u hier als ouders over te vertellen hebt. 

De belangrijkste doelen van dit onderzoek zijn:

  • zicht krijgen op de problematiek van het kind en hoe ouders hiermee omgaan;
  • zicht krijgen op bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind, waarbij gekeken wordt naar de kindfactoren;
  • zicht krijgen op de opvoedingsvaardigheden van de ouders.

Intelligentie bepaling

Dit onderzoek is bedoeld om zicht te krijgen op de cognitieve capaciteiten van uw kind. De resultaten hiervan kunnen duidelijkheid geven over de leermogelijkheden, cognitief sterke- en zwakke punten. Dit geeft een beeld over het cognitief ontwikkelingsniveau, ofwel wat het 'kan'.

Neuropsychologisch onderzoek

Vanuit dit vakgebied wordt getracht inzicht te krijgen in het functioneren, profiel van denkfuncties en de waarneming van uw kind. In de neuropsychologie wordt de relatie bestudeerd tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Er wordt onderzoek gedaan naar de aandacht, concentratie, werkgeheugen, planning, etc. 

Sociaal emotioneel niveau

Hiermee word het sociaal emotioneel niveau van een kind onderzocht. Dit heeft betrekking op emoties, inlevingsvermogen en sociaal contact. Door het sociaal emotioneel niveau te testen, meet je wat een kind 'aan kan'. Verschillen tussen 'kunnen' en 'aan kunnen' leiden tot onder- of overvraging.

Zelfredzaamheid

Over welke vaardigheden een kind beschikt meet je middels testen m.b.t. zelfredzaamheid. Het betreft hier de praktiche dagelijkse vaardigheden, zindelijkheid, aan- en uitkleden, eten, telefoon opnemen, met geld omgaan, etc. Middels dit onderzoek kan in kaart gebracht worden, welke vaardigheden een kind al bezit, welke vaardigheden nog ontwikkelt mogen worden of verder onderzoek volgt naar de oorzaak van het achterblijven in praktische vaardigheden.  

 Behandeling

De behandeling kan individueel met uw kind of gericht zijn op het hele gezin. Tijdens de behandeling werken we vanuit de ontwikkelingspsychologie, (ortho)pedagogiek, cognitieve gedragstherapie, EMDR en orthomoleculaire natuurvoeding

Jeugd in de Praktijk heeft de volgende uitgangspunten voor de behandeling:

- Loslaten van de huidige norm

Het is belangrijk om naar uw kind en gezin te kijken. Ook voor kinderen ligt de lat hoog; goed presteren, sporten, vriendjes, goed opletten in de klas, je goed aan de regels houden, door slapen etc. Voor veel kinderen eigenlijk helemaal niet haalbaar, simpelweg omdat het ook niet past binnen de ontwikkeling en mogelijkheden van kinderen. 

- Kwaliteiten en positieve eigenschappen

 We kijken eerst naar wat goed gaat bij een kind. En dat is vaak heel veel, meer als wat het kind en de ouders soms zelf nog zien. Daar gaan we beginnen, dat zullen we versterken. Succes is heel dichtbij. 

 

Jeugd in de Praktijk!

Orthopedagogiek & Psychologie      

Borchmolendijk 1

5492 AJ Sint-Oedenrode


Gasthuisstraat 102

5708 HP Helmond

 

Jeugd in de Praktijk is via email bereikbaar:
info@jeugdindepraktijk.nl

 

Werkgebied: Noord-Oost Brabant

Jeugd in de Praktijk heeft op dit moment geen wachtlijst, u kunt direct bij ons terecht


Algemene voowaarden